Marten Ellstrom - Official website
 
 
The Ellstrom family and its origin in a new book
Släkten Ellström och dess ursprung i ny bok

In 2013 I made a revolutionizing discovery which led to the authoring of a future book being displayed below. It's supposed to include every Ellstrom who has ever lived up to the 1960's and descends from the same blacksmith Olof Johansson and his wife Catharina Olofsdotter. Exclusive for the book is that it's going to focus on the family's origin. No one has ever been able to figure it out until now. Many hours has of course been put into the research of this book.

2013 gjorde jag en revolutionerande upptäckt vilket ledde till författandet av en framtida bok som ni kan se nedan. Den ska innefatta alla Ellströmare som någonsin levat fram till 1960-talet och som gemensamt härstammar från samma smed Olof Johansson och hans hustru Catharina Olofsdotter. Exklusivt för denna bok är att den kommer att fokuseras på släktens ursprung. Ingen har tidigare någonsin lyckats lista ut det tills nu. Många timmar har förstås lagts ner på forskning för denna bok.

Title in English: The Ellstrom family from Älvsbacka - Biographies and genealogical charts with output from the master blacksmith Olof Johansson and his wife Catharina Olofsdotter plus a deeper survey of the family's likely origin.

*Note: The title of this book might change before publication.

*Notera: Bokens titel kan komma att ändras före publikation.
 

The book is still far from completed and I need help in my research to have it completed. Out in the world there are many Ellstroms. Is your name Ellstrom or do you know someone with the name, maybe a relative, then please contact me with information via the following contact form.

Boken är ännu långt ifrån färdigskriven och jag behöver hjälp med att färdigställa den. Ute i världen finns många Ellströmare. Heter du Ellström eller känner du någon med namnet, kanske en släkting, kontakta då mig med information via följande kontaktformulär.

 
Home I Archived Research Material I Discussion Forum I Contact
 
Design by LOME I © Copyright 2014 LOME