Archived Research Material
 
People
 
A

Andersdotter, Brita .... Änga No 5, Arbrå

Andersdotter, Margareta .... Öje No 1, Skriksvik, Järvsö socken

Andersdotter, Margaretha .... Tå No 3, Järvsö socken

Andersdotter, Margeta .... Svedja, Harmånger socken

Andersson, Niels .... Bonde, Hölje No 3, Lit socken

Andersson, Nils .... Bonde, Skriksvik, Järvsö socken

Andersson, Per .... Sockenskräddare, Bondarv, Järvsö socken

Andersson, Swän .... Bonde, Åsen No 2, Hammerdal socken

Anunsdotter, Elisabeth .... Öje No 4, Järvsö socken

Armfeldt, Carl Gustaf .... Generallöjtnant

B

Berg, Lars Christiansson .... Soldat, Järvsö socken

Bergvall, Peter .... Sockenskrivare, Hov, Arbrå socken

Biörsson, Hemming .... Bonde, Fyrås No 5, Hammerdal socken

Bollerman, Johan .... Mönsterskrivare, Hov No 2, Alsen socken

Burman, Karin .... Änga, Arbrå socken

Bärgman, Israell Erichsson .... Katarina församling

C
 
D
 
E

Enqvist, Anders .... Sockensmed, Änga, Arbrå socken

Enqvist, Nils Andersson .... Änga, Arbrå socken

Erichsdotter, Gunnela .... Hölje No 4, Lit socken

Erichsson, Olof .... Soldat, Myra, Järvsö socken

Ericsson, Olof .... Bonde, Myra No 9, Järvsö socken

Ersdotter, Kerstin .... Skriksvik, Järvsö socken

Ersdotter, Kerstin .... Värmon No 1, Alsen socken

Ersson, Michel .... Bonde, Skriksvik, Järvsö socken

F

Falk, Niels Pehrsson .... Ryttare, Hölje No 4, Lit socken

Flodahl, Hindrich Ersson .... Bonde, Ryttare, Tångeråsen No 1, Offerdal socken

Forss, Jöns .... Länsman, Järvsö socken

G

Gunnarsson, Måns .... Bonde, Hov No 2, Alsen socken

Granlund, Magnus .... Konstnär

Gröning, Jon Persson .... Järvsö socken

H

Hallberg, Paul .... Konstnär

Hammare, Anders .... Soldat, Boda, Järvsö socken

Hansdotter, Elisabeth .... Bondarv, Järvsö socken

Hansson, Israel .... Ede No 10, Hammerdal socken

Hansson, Olof .... Bonde, Änga No 5, Arbrå socken

Hedin, Jöns .... Mönsterskrivare, Hov No 2, Alsen socken

Hjerta, Caisa Greta .... Haga, Arbrå socken

Holstein-Gottorp, Gustaf III .... Konung av Sverige

Holstein-Gottorp, Gustaf IV Adolf .... Konung av Sverige

Holm, Jonas Jonsson .... Soldat, Skriksvik, Järvsö socken

Hällman, Johan Jonsson .... Soldat, Järvsö socken

Höfding, Olof Jonsson .... Soldat, Ulvsta, Järvsö socken

Hölje, Anders Andersson .... Bonde, Dragon, Hölje No 3, Lit socken

Höljeman den yngre, Anders Andersson .... Korpral, Snickare, Öje, Järvsö socken

Höljeman den äldre, Anders Andersson .... Korpral, Tå No 3, Hamre No 12, Järvsö socken

Höljeman, Hans Pehrsson .... Soldat, Ulvsta, Järvsö socken

Höljeman, Ingeborg Andersdotter .... Barnmorska, Öje No 1, Våga No S. 5, Järvsö socken

Höljeman, Kerstin Nilsdotter .... Mörsil socken, Järvsö socken, Vallsta, Änga No 5, Arbrå socken

Höljeman, Lars Christiansson .... Nybo No 8, Järvsö socken

Höljeman, Niels Pehrsson .... Ryttare, Dragon, Mönsterskrivare, Postmästare, Hölje No 4, Lit socken, Hov No 2, Alsen socken, Brunflo socken, Mörsil socken, Järvsö socken

Höljeman, Olof Nilsson .... Ryttare, Fyrås No 5, Ede No 10, Åsen No 3, Åsen No 2, Skarpås No 1, Hammerdal socken, Hölje No 4, Lit socken, Tångeråsen No 1, Offerdal socken

Höljeman, Per Andersson .... Soldat, Våga, Järvsö socken

Höljeman, Pehr Nilsson .... Ryttare, Fyrås No 5, Ede No 10, Åsen No 3, Åsen No 2, Skarpås No 1, Hammerdal socken, Hölje No 4, Lit socken, Värmon No 1, Alsen socken

Höljeman, Sara Nilsdotter .... Fyrås No 5, Ede No 10, Åsen No 3, Åsen No 2, Skarpås No 1, Hammerdal socken, Hölje No 4, Lit Socken, Katarina församling, Nansta No 4, Forsa socken, Svedja No 3, No 1. Harmånger socken

I

Israellsson, Olof .... Bonde, Ede No 10, Hammerdal socken

Israelsdotter, Görella .... Katarina församling, Nansta No 4, Forsa socken, Svedja No 3, No 1, Harmånger socken

Istberg, Johan .... Soldat, Änga, Arbrå socken

J

Jerfsten, Jonas Olsson .... Järvsö socken

Johansdotter, Magdalena .... Brunflo socken, Mörsil socken, Järvsö socken, Änga, Arbrå socken

Johansdotter, Stina .... Änga, Arbrå socken

Jonsdotter, Brita .... Nybo, Järvsö socken

Jonsson, Jöran .... Bonde, Hamre No 12, Järvsö socken

Jönsdotter, Kerstin .... Silje No 5, Rödön socken, Hölje No 4, Lit socken

Jönsdotter, Kierstin .... Rusthållerska, Värmon No 1, Alsen socken

Jönsdotter, Margta .... Änga No 5, Arbrå socken

Jönsson, Anders .... Bonde, Hölje No 4, Lit socken

K

Klang, Anders Olofsson .... Änga, Arbrå socken

L

Larsdotter, Karen .... Skästra, Järvsö socken

Larsson, Erik .... Bonde, Värmon No 1, Alsen socken

Lidbeck .... Komminister, Katarina församling

M

Malm, Per Andersson .... Soldat, Öje, Järvsö socken

Matsdotter, Chierstin .... Våga, Järvsö socken

Michelsdotter, Brita .... Nansta No 4, Forsa socken

Michelsdotter, Karin .... Skriksvik, Öje, Järvsö socken

Michelsson, Jon .... Gästgivare, Älvsätra No 4, Järvsö socken

Molin, Nils .... Ryttarmästare, Regementsskrivare, Silje No 5, Rödön socken

Mårtensdotter, Cherstin .... Tå No 3, Hamre No 12, Järvsö socken

Mårtensdotter, Margaretha .... Myra, Järvsö socken

N

Nielsson, Anders .... Bonde, Hölje No 3, Lit socken

Nielsson, Pehr .... Bonde, Hölje No 4, Lit socken

Nordenadler, Theodor .... Haga, Arbrå socken

O

Oldenburg, Sophie Magdalene .... Drottning av Sverige

Olofsdotter, Elin .... Fyrås No 2, Solberg No 3, Fyrås No 5, Ede No 10, Åsen No 3, Åsen No 2, Skarpås No 1, Hammerdal socken, Hölje No 4, Lit socken

Olofsdotter, Giertrud .... Myra, Järvsö socken

Olofsdotter, Karen .... Ulvsta, Järvsö socken

Olofsdotter, Karen .... Ulvsta, Järvsö socken

Olofsson, Olof .... Soldat, Nybo, Järvsö socken

Olofsson, Per .... Bonde, Nansta No 4, Forsa socken

Olsdotter, Kerstin .... Nybo, Järvsö socken

Olsson, Erick .... Bonde, Tossberg No 3, Mattmar socken

Olsson, Olof .... Våga No S. 5, Järvsö socken

P

Palm, Eric .... Trumslagare, Koldemo, Änga, Arbrå socken

Palmblad, Eric .... Trumslagare, Änga No 5, Arbrå socken

Palmblad, Magdalena .... Änga No 5, Hov, Arbrå socken

Palmblad, Sara .... Änga, Arbrå socken

Paulin, Anders Jacobsson .... Sockenskomakare, Nansta No 4, Forsa socken, Svedja No 3, No 1, Harmånger socken

Pehrsdotter, Karen .... Öje No 4, Våga No S. 5, Järvsö socken

Pehrsdotter, Kerstin .... Hölje No 4, Lit socken

Pehrsson, Anders .... Tå No 3, Järvsö socken

Pehrsson, Klaes .... Bonde, Sexman, Rusthållare, Hölje No 4, Lit socken

Pehrsson, Niels .... Sockenskrivare, Fyrås No 2, Solberg No 3, Fyrås No 5, Ede No 10, Åsen No 3, Åsen No 2, Skarpås No 1, Hammerdal socken

Persdotter, Catharina .... Änga No 5, Arbrå socken

Persson, Per .... Bonde, Nansta No 4, Forsa socken

Persson, Per .... Öje No 4, Järvsö socken

Pålsdotter, Kierstin .... Boda, Järvsö socken

Pärsdotter, Margta .... Våga, Järvsö socken

Q
 
R

Rolandsdotter, Ingeborg .... Hölje No 4, Lit socken

S

Sandberg, Hans Jonsson .... Länsman, Nämndeman, Sanna, Hälsingtuna socken

von Schwartzenhoff, Christian .... Löjtnant, Järvsö socken

Stenman, Erich .... Gästgivare, Stene No 4, Järvsö socken

Ståhl, Birger .... Konstnär, Järvsö socken

Swänsson, Johan .... Bonde, Åsen No 3, Hammerdal socken

Swänsson, Per .... Bonde, Skarpås No 1, Hammerdal socken

T

Tellqvist, Ingred Andersdotter .... Katarina församling

Trollen, Isac Gabrielsson .... Korpral, Järvsö socken

U

Upperman, Anders Ohlsson .... Bonde, Soldat Tossberg No 3, Mattmar socken

V
 
W

Wiström, Mats .... Korpral, Järvsö socken

X
 
Y
 
Z
 
Å

Åkerman, Israell Israelsson .... Dräng, Uppassare, Husman, Katarina församling, Nansta No 4, Forsa socken

Ä
 
Ö

Önnesson, Nills .... Hölje No 4, Lit socken

 
 
Home I Archived Research Material I Discussion Forum I Contact
 
Design by LOME I © Copyright 2014 LOME